venres, 25 de abril de 2014

CONTIDOS MÍNIMOS GREGO I CURSO 2013-14

ASUNTO: Modelo de proba de contidos mínimos da materia de Grego I, curso 2013-14

ESTADO: Pendente de última revisión

DATA DO EXAME:

 • Morfoloxía nominal venres 30 de maio.
 • Morfoloxía verbal luns 02 de xuño.


AVALIACIÓN FINAL:

 • Morfoloxía = contidos mínimos. Haberá que obter polo menos un 80% da cualificación posible en cada unha das dúas probas para o aprobar. Isto equivale a un 5 final na materia.
 • Sintaxe = os alumos que queiran subir nota terán que facer esta parte, que lles dará ate 5 puntos máis.

 • EXERCICIOS:
  • MORFOLOXÍA NOMINAL
   • Declina o artigo ὁ ἡ τό.
   • Identifica a declinación á que pertencen os seguintes substantivos e, dentro dela, a que grupo (neste exercicio aínda pode haber algunha modificación).
    • ἡ οἰκία, -ας 
    • τὸ δένδρον, -ου
    • ὁ πολίτης, -ου
    • τὸ ὄνομα, -ατος 
    • ὁ χειμών, -ῶνος 
    • ἡ θυγάτηρ, θυγατρός 
    • ὁ δοῦλος, -ου 
    • ὁ παῖς, παιδός 
   • Declina os seguintes adxectivos:
    • adxectivo 3-1-3 : καλός, καλή, καλόν
    • adxectivo 3-3 : σώφρων, σῶφρον
    • adxectivo 3-1-3 : πᾶς, πᾶσα, πᾶν
   • Enuncia os seguintes pronomes persoais (nominativo e xenitivo)
    • 1ª persoa de singular
    • 2ª persoa de singular
    • 1ª persoa de plural
    • 2ª persoa de plural
   • En que caso o pronome αὐτός,-ή, -ό non funciona nunca como pronome de terceira persoa?

  • MORFOLOXÍA VERBAL
   • Clasifica os seguintes verbos en función do esquema do verbo grego visto na aula.
    • εἶμι
    • βασιλεύω
    • τιμάω
    • πέμπω
    • φοβέω
   • Conxuga o presente de indicativo máis o imperativo do verbo εἰμί e maís dá o seu infinitivo.
   • Conxuga o presente de indicativo e máis o imperativo da voz activa e media do verbo λύω, e máis dá os seus infinitivo.
   • Que dous valores pode engadir semanticamente a voz media ao significado dun verbo?
   • Cando un verbo soamente ten voz media, dicimos que se trata dun verbo?
   • Que é un participio?
   • Cal é a primeira opción para traducirmos un participio apositivo?
   • Tira os seguintes participios do verbo λύω:
    • participio de presente activo:
    • participio de presente medio:

xoves, 3 de abril de 2014

AVALIACIÓN CONTIDOS PÁXINAS 70-73


AVALIACIÓN CONTIDOS PÁXINAS 70-73
 • Contidos xerais (páxs. 70-73 do libro de texto):
  • Foro Romano.
   • Rostra
   • Curia Hostilia
   • Basílicas:
    • Maxencio
    • Xulia
    • Emilia
    • Tabulario
    • Templo de Saturno
    • Templo de Vesta
   • Arcos:
    • de Tito
    • de Septimio Severo.
  • Foros Imperiais.
   • de Traxano
   • de César
   • de Augusto
   • de Nerva
   • columna de Traxano
  • A casa grega e a casa romana.


 • Contidos ACI:
  • Foro Romano.
   • Curia Hostilia
   • Templo de Saturno
  • Arcos:
   • de Tito
   • de Septimio Severo.
  • Foros Imperiais.
   • de Traxano
   • de César
   • de Augusto
   • columna de Traxano
  • A casa grega e a casa romana.
 • Instrumentos de avaliación.
  • Exercicio de recoñecemento de monumentos e foros.
  • Breve cuestionario sobre a casa grega e romana e identificación de espacios.
  • Redacción:
   • mínimo de 150 palabras.
   • Tema: comparación entre as vivendas da Roma clásica e as actuais.
   • Estrutura:
    • Introdución: dicimos de que imos falar.
    • Desenvolvemento do tema:
     • enumerar e definir os distintos tipos de vivendas na Roma clásica.
      • domus
      • insula
      • uilla
     • enumerar e definir os tipos de vivendas actuais:
     • comparar:
      • bucar semellanzas e diferencias.
    • Conclusión: reflexión persoal a partir do exposto na redacción.


 • DATAS
  • martes 08 de abril de 2014: exercicio de recoñecemento e cuestionario na aula.
  • xoves 10 de abril de 2014: entrega da redacción.