sábado, 27 de agosto de 2011

LATÍN I: ENQUISA DE PRÁCTICA DOCENTE

Na seguinte presentación achéganse os resultados da enquisa de labor docente que, coma cada ano, realizou o Departamento de Cultura Clásica. Aproveito para agradecer de novo aos/ás alumna a súa colaboración.


venres, 26 de agosto de 2011

LATÍN II: RESULTADOS ENQUISA LABOR DOCENTE

Na seguinte presentación achéganse os resultados da enquisa de labor docente que, coma cada ano, realizou o Departamento de Cultura Clásica. Aproveito para agradecer de novo ás alumna a súa colaboración.