xoves, 20 de xaneiro de 2011

GREGO I: DATAS 2º PARCIAL DA 2ª AVALIACIÓN

 • Xoves 24 de marzo de 2011: 1ª parte do 2º parcial da 2ª avaliación.
 • Venres 25 de marzo de 2011: 2ª parte do 2º parcial da 2ª avaliación.

LATÍN I: DATAS DE 2º PARCIAL DA 2ª AVALIACIÓN

 • 1ª parte do segundo parcial da 2ª avaliación: luns 28 de marzo de 2011.
 • 2ª parte do segundo parcial da 2ª avaliación: martes 29 de marzo de 2011.

luns, 10 de xaneiro de 2011

LATÍN I: CALENDARIO DA 2ª AVALIACIÓN

Calendario para a 2ª avaliación. Está pendente de determina-la data do 2º parcial da avaliación.
 • 21-01-2011 (venres). 
  • TEST de lectura de Eutropio, libros IV e V.
 • 31-01-2011 (luns).
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VI e VII.
 • 08-02-2011 (martes)
  • 1ª parte do 1º parcial da 2ª avaliación.
 • 09-02-2011 (mércores)
  • 2ª parte do 1º parcial da 2ª avaliación
 • 14-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VIII-IX
 • 21-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libro X
 • PENDENTE as datas do exame final da 2ª avaliación.

LATÍN II: CALENDARIO DA 2ª AVALIACIÓN (revisado)Calendario revisado da 2ª avaliación, no que se ten en conta que as alumnas non asistirán a clase os días 4 (venres) e 7 (luns) de febreiro.
 • 18-01-2011 (martes). EXAME de literatura latina: HISTORIOGRAFÍA e ÉPICA.
 • 21-01-2011 (venres). 
  • ENTREGA de resumo e presentación sobre o TEATRO.
  • TEST de lectura de Eutropio, libros IV e V.
 • 28-01-2011 (venres).
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre AFORISMOS E FRASES LATINAS.
  • TEST de lectura de Anfitrión de Plauto.
 • 31-01-2011 (luns).
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VI e VII.
 • 01-02-2011 (martes)
  • 1ª parte do 1º PARCIAL da 2ª avaliación. 
 • 02-02-2011 (mércores)
  • 2ª parte do 1º PARCIAL da 2ª avaliación.
 • 03-02-2011 (xoves)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre TOPONIMIA.
 • 11-02-2011 (venres)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre PREFIXOS E DERIVACIÓN LATINA.
 • 14-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VIII-IX
 • 21-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libro X
 • 14-03-2011 (luns)
  • 1ª parte do 2º PARCIAL da 2ª avaliación.
 • 15-03-2011 (martes)
  • 2ª parte  do 2º PARCIAL da 2ª avaliación.


GREGO I: CALENDARIO 2ª AVALIACIÓN

MOI IMPORTANTE: Neste calendario está aínda sen coloca-lo 2º parcial da 2ª avaliación, que se ha fixar nos próximos días.

 • 21-01-2011 venres. TEST de lectura dos CANTOS I e VI da Ilíada de Homero. 
 • 10-02-2011 xoves. 1ª parte do 1º PARCIAL  da 2ª avaliación.
 • 11-02-2011 venres. 2ª parte do 1º PARCIAL  da 2ª avaliación. 
 • 2º PARCIAL da 2ª avaliación: PENDENTE DE DATA.

domingo, 9 de xaneiro de 2011

LATÍN II: CALENDARIO DA 2ª AVALIACIÓN

Neste calendario falta marca-lo 2º parcial da 2ª avaliación e algunhas entregas e probas de literatura latina que se irán marcando segundo se vaian explicando. 
 • 18-01-2011 (martes). EXAME de literatura latina: HISTORIOGRAFÍA e ÉPICA.
 • 21-01-2011 (venres). 
  • ENTREGA de resumo e presentación sobre o TEATRO.
  • TEST de lectura de Eutropio, libros IV e V.
 • 28-01-2011 (venres).
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre AFORISMOS E FRASES LATINAS.
  • TEST de lectura de Anfitrión de Plauto.
 • 31-01-2011 (luns).
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VI e VII.
 • 04-02-2011 (venres)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre TOPONIMIA.
 • 07-02-2011 (luns)
  • 1ª parte do primeiro PARCIAL da 2ª AVALIACIÓN: morfoloxía e relectio.
 • 08-02-2011 (martes)
  • 2ª parte do primeiro PARCIAL da 2ª AVALIACIÓN: traducción, análise, frases latinas, topónimos e derivación.
 • 11-02-2011 (venres)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre PREFIXOS E DERIVACIÓN LATINA.
 • 14-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VIII-IX
 • 21-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libro X