mércores, 25 de novembro de 2009

LATÍN II: MOI IMPORTANTE: CALENDARIO EXAMES 2ª E 3ª AVALIACIÓNS

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que o calendario de exames da 2ª e 3ª avaliación queda como se indica de seguido:

2ª AVALIACIÓN:
1º Parcial: xoves 04-02-10 e venres 05-02-10
2º Parcial: venres 12-03-10 e martes 16-03-10

3ª AVALIACIÓN:
1º Parcial: xoves 29-04-10 e venres 30-04-10
2º Parcial: xoves 20-05-10 e venres 21-05-10

Estas datas son DEFINITIVAS. Se houbera calquera atranco, prégase ós/ás alumnos/as que o comuniquen ó departamento o antes posible, pero NON SE GARANTE A SÚA MODIFICACIÓN.


LATÍN II: CUALIFICACIÓNS TEXTO 005

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do texto 005.

domingo, 22 de novembro de 2009

LATÍN II: LISTAXE DE TOPÓNIMOS PARA PAAU 2010

 • Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder ó material para prepara-los topónimos da listaxe proposta pola CiUG para a proba da PAAU de 2010, ben dende a ligazón incluída na súa páxina web, ben dende aquí.
 • Infórmaselles tamén de que estes contidos xa serán esixibles no primeiro parcial da 2ª avaliación (aínda pendente de ser marcado).

LATÍN II: AFORISMOS E FRASES LATINAS

 • Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II que se engaden á materia que xa entra nesta avaliación o segundo grupo de aforismos e frases latinas, previsto en principio para a 2ª avaliación.
 • Este 2º grupo está formado polos aforismos e frases latinas comprendidos entre habeas corpus e noli me tangere (este último inclusive).
 • Para a preparación deste novo material remitimos ó seguinte material:
 • Como este material non se acompaña de exemplos, os/as alumnos/as terán que entregar como traballo obrigado unha relación de oracións nas que se empregue dun modo axeitado cada unha das locucións latinas. A data tope para a entrega deste traballo será o xoves 10 de decembro (inclusive). O traballo hase entregar en soporte papel e manuscrito.

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS TEST DE LECTURA DOS POEMAS ESCOLLIDOS DE CATULO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do test de lectura dos poemas escollidos de Catulo, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben pinchando aquí.

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS EXAME REPASO MORFOLOXÍA DE 1º

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións finais da proba de repaso da morfoloxía de Latín I, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben pinchando aquí.

xoves, 12 de novembro de 2009

LATÍN II: NOVO PLAN DE TRABALLO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que, para soluciana-los atrancos detectados na primeira proba de tradución, o plan de traballo a seguir na aula vai ser modificado.

 • A partir de mañá venres 13 de novembro os/as alumnos/as traducirán  na casa textos de Eutropio anotados e comentados previamente, que entregarán nunha data determinada.
 
 • O tempo das clases vai ser adicado exclusivamente nas vindeiras semanas á explicación de contidos de morfoloxía e sintaxe.

 • Respéctanse, sen embargo, todas as datas marcadas para a realización dos test de lectura e as entregas de traballos e resumos.

mércores, 11 de novembro de 2009

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1º AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial da 2ª avaliación ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

GREGO I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Grego I de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

domingo, 8 de novembro de 2009

LATÍN I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Latín I de que xa poden ve-las cualificacións obtidas no primeiro parcial da primeira avaliación, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da páxina web de Latín I, ou ben pinchando aquí.

Para preserva-la súa intimidade os seus nomes aparecen sustituídos polo seu número na listaxe da aula.

mércores, 4 de novembro de 2009

LATÍN II: CONTIDOS SUPLEMENTARIOS (MOI IMPORTANTE)

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que ademais da listaxe de 50 latinismos e aforismos latinos que deben preparar para esta 1ª avaliación, tamén terán que preparar pola súa conta a listaxe dos primeiros 25 topónimos e máis os aspectos básicos da composición e derivación de orixe latina en galego (ou castelán).

Os materiais de traballo son os recollidos na páxina web do departamento, pero danse de novo de seguido:

Mañá día 05 de novembro hanse adicar uns minutos na clase a este asunto.

GREGO I: CONTIDOS 1º PARCIAL

Recórdase ás alumnas de Grego I que os contidos do primeiro paracial son os correspondentes ás lección 1 a 3 do libro de texto.

domingo, 1 de novembro de 2009

LATÍN II: CALENDARIO PARA O TEMA DA HISTORIOGRAFÍA ROMANA.

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que o calendario para o tema da Historiografía Latina é o seguinte:

 • venres 13 de novembro: introdución ó xénero na aula.
 • martes 01 de decembro: test de lectura do texto de Tito Livio.
 • venres 04 de decembro: último día para a entrega do resumo e maila presentación.


Recórdase ós/ás alumnos/as que as preguntas do test de lectura hanse coller do cuestionario que acompaña á edición do texto recomendada (pinchade aquí).