mércores, 30 de setembro de 2009

LATÍN II: MODIFICACIÓNS CADERNO DE EUTROPIO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que dispoñen dun novo arquivo cos catro primeiros textos de Eutropio para traducir en clase. Estes textos presentan pequenas modificacións (resumo en galego e algunha nova nota e ligazón informativa) respecto á versión que se lles deu fotocopiada na clase. Poden acceder a eles dende a súa conta de SLIDESHARE.

domingo, 27 de setembro de 2009

LATÍN II: GUÍA E MATERIAL DE LECTURA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder á guía e material de lectura dos fragmentos da Metamorfoses de Ovidio.

Prégaselles ademais que activen a súa pertenza o grupo de Latín II, a través das súas contas de SLIDESHARE, para poder acceder ó material.

venres, 4 de setembro de 2009

CAMBIO DE DENOMINACIÓN

A partir de hoxe venres 4 de setembro este blog deixa de se chamar LATÍN CAZALLA, para pasar a se-lo taboleiro de novidades do Departamento de Latín e Grego de IES da Terra Chá, de Castro de Rei, Lugo.