mércores, 30 de decembro de 2009

LATÍN II: GUÍA DE LECTURA DO ANFITRIÓN DE PLAUTO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder á guía de lectura da comedia Anfitrión de Plauto. Han atopa-la ligazón no grupo de Latín II de Slideshare.

xoves, 24 de decembro de 2009

LATÍN II: TEXTO DE LECTURA DA COMEDIA ANFITRIÓN DE PLAUTO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que o texto recomendado para a lectura da comedia Anfitrión de Plauto é o recollido na páxina web de Latín II deste departamento, no apartado de textos na internet. (Para accederdes directamente ó texto pinchade aquí).

Para poderdes descarga-lo texto en formato pdf é preciso que abrades unha conta no servidor SCRIBD. Unha vez feito isto só tedes que clicar en DOWNLOAD e escoller versión en formado pdf. De todos modos, ó regreso do nadal hase proporcionar unha copia en papel.

Tamén aproveito para vos recomendar que leáde-la introdución que precede ó texto (evidentemente a lectura que tedes que facer é da versión en castelán tan só), pois dá moitísima información e moi interesante para saber máis cousas sobre o teatro latino.

mércores, 23 de decembro de 2009

LATÍN I: CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS

Infórmase ás alumnas de Latín I de que xa poden consulta-las cualificacións definitivas da 1ª avaliación (lémbraselles que as do boletín eran provisionais).

LATÍN II: ACLARACIÓN CUALIFICACIÓNS DA 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnas de Latín II de que xa poden consulta-la listaxe definitiva das cualificacións da 1ª avaliación. Lémbraselles que a cualificación tida en conta para determina-la cualificación do boletín é a mellor entre o resultado da media ponderada entre o 1º e o 2º parcial, e o resultado do 2º parcial (coas limitacións e salvedades establecidas na programación).

domingo, 20 de decembro de 2009

LATÍN II: CORRECCIÓNS PRESENTACIÓNS DE HISTORIOGRAFÍA

Prégase ós/ás alumnos/as de Latín II que fagan as correccións nas presentacións de Historiografía o antes posible e que suban os arquivos corrixidos á súa conta de SLIDESHARE. Os resumos corrixidos hanse devolver na clase do martes 22 de decembro.

xoves, 17 de decembro de 2009

LATÍN I: CUALIFICACIÓNS DA 1ª AVALIACIÓN

Debido a que o día 16 de decembron as clases foron suspendidas en todo o territorio de Galicia, e que as alumnas de Latín I non asistiron a clase o xoves 17 por estaren nunha actividade extraescolar, non se pode realizar a 2ª parte do 2º parcial da 1ª avaliación antes da sesión de avaliación, que se celebrará hoxe 17 pola tarde. Así pois este departamento decide:

1. que as cualificacións que aparecerán no boletín hanse establecer segundo a seguinte fórmula: [(cualificación 1º parcial)+(cualificación 1ª parte do 2º parcial x 2)]/3.

2. que a segunda parte do segundo parcial da 1ª avaliación hase realizar luns 21 de decembro na hora de clase.

3. que a cualificación da 1ª avaliación válida será a que resulte da aplicación da fórmula establecida na programación sobre a totalidade do 2º parcial.

martes, 15 de decembro de 2009

LATÍN I: NOVA DATA PARCIAL

Infórmase ás alumnas de Latín I que o exame previsto para mércores día 16 de decembro hase realizar o seguinte día de clase, xoves 17 de decembro ou luns 21 de decembro (a data depende de que as alumnas realicen ou non a viaxe que tiñan prevista para os días 17 e 18 de decembro).

LATÍN II: SUSPENSIÓN DE CLASES MÉRCORES 16 DE DECEMBRO DE 2009

A consellería de educación ven de informar de que mañá mércores 16 de decembro quedan suspendidas as clases en todos os IES de Galicia. Así pois, o exame de Latín II previsto para mañá mércores hase realizar xoves 17 de decembro na hora de clase.

(Anuncio da consellería)

De todos modos, prégase ós/ás alumnos/as que revisen este taboleiro por se se producira algúnha modificación de última hora.

luns, 14 de decembro de 2009

GREGO I: CUALIFICACIÓNS 2º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Grego I de que xa poden consulta-las cualificacións do 2º parcial da 1ª avaliación (tamén accesibles dende a ligazón da súa páxina web).

LATÍN II: MATERIAIS PARA A ORATORIA ROMANA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que dende a súa conta de Slideshare, accedendo ó grupo de Latín II, poden acceder tanto á guía de lectura e cuestionario dos discursos dos capítulos 29-34 do Agrícola de Tácito, coma a outra tradución.

venres, 11 de decembro de 2009

LATÍN II: NOVA RECURSO PARA TRABALLA-LAS LOCUCIÓNS E AFORISMOS LATINOS

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que para consulta-lo significado e USO das lucucións e aforismos latinas poden visita-las seguintes páxinas:

http://enciclopedia.us.es/index.php/Locuciones_latinas

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Expresiones_latinas_usadas_en_Derecho

A este recurso tamén se pode acceder dende a súa páxina web.

martes, 8 de decembro de 2009

LATÍN II: POSIBLE MODIFICACIÓN DATAS EXAMES DECEMBRO

Recórdase ós/ás alumnos/as de Latín II que o segundo parcial da 1ª avaliación está previsto para as seguintes datas:

 • venres 11 de decembro: morfoloxía + relectio
 • martes 15 de decembro: texto máis cuestións de topónimos, latinismos e compostos latinos.

Sen embargo, infórmase ós/ás alumnos/as de que para o departamento non suporía atranco ningún retrasar unha data cada exame, de modo que o calendario fose o seguinte:

 • martes 15 de decembro: morfoloxía + relectio
 • mércores 16 de decembro: tradución de texto de Eutropio con dicionario, máis cuestións de topónimos, latinismos e compostos latinos.

Esta modificación é posible debido ás datas das avaliacións. Na clase de mércores 9 de decembro adicaránse uns minutos a esta cuestión, pero prégase ós/ás alumnos/as que xa teñan unha opinión ó respecto.

mércores, 2 de decembro de 2009

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS DO TEXTO 007 E DO TEST DE LECTURA DE TITO LIVIO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do texto 007 e da proba da lectura de Tito Livio dende a páxina web de Latín II.

__________________________________________________
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
Regístrate ya - http://correo.yahoo.es

mércores, 25 de novembro de 2009

LATÍN II: MOI IMPORTANTE: CALENDARIO EXAMES 2ª E 3ª AVALIACIÓNS

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que o calendario de exames da 2ª e 3ª avaliación queda como se indica de seguido:

2ª AVALIACIÓN:
1º Parcial: xoves 04-02-10 e venres 05-02-10
2º Parcial: venres 12-03-10 e martes 16-03-10

3ª AVALIACIÓN:
1º Parcial: xoves 29-04-10 e venres 30-04-10
2º Parcial: xoves 20-05-10 e venres 21-05-10

Estas datas son DEFINITIVAS. Se houbera calquera atranco, prégase ós/ás alumnos/as que o comuniquen ó departamento o antes posible, pero NON SE GARANTE A SÚA MODIFICACIÓN.


LATÍN II: CUALIFICACIÓNS TEXTO 005

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do texto 005.

domingo, 22 de novembro de 2009

LATÍN II: LISTAXE DE TOPÓNIMOS PARA PAAU 2010

 • Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder ó material para prepara-los topónimos da listaxe proposta pola CiUG para a proba da PAAU de 2010, ben dende a ligazón incluída na súa páxina web, ben dende aquí.
 • Infórmaselles tamén de que estes contidos xa serán esixibles no primeiro parcial da 2ª avaliación (aínda pendente de ser marcado).

LATÍN II: AFORISMOS E FRASES LATINAS

 • Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II que se engaden á materia que xa entra nesta avaliación o segundo grupo de aforismos e frases latinas, previsto en principio para a 2ª avaliación.
 • Este 2º grupo está formado polos aforismos e frases latinas comprendidos entre habeas corpus e noli me tangere (este último inclusive).
 • Para a preparación deste novo material remitimos ó seguinte material:
 • Como este material non se acompaña de exemplos, os/as alumnos/as terán que entregar como traballo obrigado unha relación de oracións nas que se empregue dun modo axeitado cada unha das locucións latinas. A data tope para a entrega deste traballo será o xoves 10 de decembro (inclusive). O traballo hase entregar en soporte papel e manuscrito.

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS TEST DE LECTURA DOS POEMAS ESCOLLIDOS DE CATULO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do test de lectura dos poemas escollidos de Catulo, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben pinchando aquí.

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS EXAME REPASO MORFOLOXÍA DE 1º

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións finais da proba de repaso da morfoloxía de Latín I, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben pinchando aquí.

xoves, 12 de novembro de 2009

LATÍN II: NOVO PLAN DE TRABALLO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que, para soluciana-los atrancos detectados na primeira proba de tradución, o plan de traballo a seguir na aula vai ser modificado.

 • A partir de mañá venres 13 de novembro os/as alumnos/as traducirán  na casa textos de Eutropio anotados e comentados previamente, que entregarán nunha data determinada.
 
 • O tempo das clases vai ser adicado exclusivamente nas vindeiras semanas á explicación de contidos de morfoloxía e sintaxe.

 • Respéctanse, sen embargo, todas as datas marcadas para a realización dos test de lectura e as entregas de traballos e resumos.

mércores, 11 de novembro de 2009

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1º AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial da 2ª avaliación ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

GREGO I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Grego I de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

domingo, 8 de novembro de 2009

LATÍN I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Latín I de que xa poden ve-las cualificacións obtidas no primeiro parcial da primeira avaliación, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da páxina web de Latín I, ou ben pinchando aquí.

Para preserva-la súa intimidade os seus nomes aparecen sustituídos polo seu número na listaxe da aula.

mércores, 4 de novembro de 2009

LATÍN II: CONTIDOS SUPLEMENTARIOS (MOI IMPORTANTE)

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que ademais da listaxe de 50 latinismos e aforismos latinos que deben preparar para esta 1ª avaliación, tamén terán que preparar pola súa conta a listaxe dos primeiros 25 topónimos e máis os aspectos básicos da composición e derivación de orixe latina en galego (ou castelán).

Os materiais de traballo son os recollidos na páxina web do departamento, pero danse de novo de seguido:

Mañá día 05 de novembro hanse adicar uns minutos na clase a este asunto.

GREGO I: CONTIDOS 1º PARCIAL

Recórdase ás alumnas de Grego I que os contidos do primeiro paracial son os correspondentes ás lección 1 a 3 do libro de texto.

domingo, 1 de novembro de 2009

LATÍN II: CALENDARIO PARA O TEMA DA HISTORIOGRAFÍA ROMANA.

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que o calendario para o tema da Historiografía Latina é o seguinte:

 • venres 13 de novembro: introdución ó xénero na aula.
 • martes 01 de decembro: test de lectura do texto de Tito Livio.
 • venres 04 de decembro: último día para a entrega do resumo e maila presentación.


Recórdase ós/ás alumnos/as que as preguntas do test de lectura hanse coller do cuestionario que acompaña á edición do texto recomendada (pinchade aquí).

mércores, 28 de outubro de 2009

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS CUESTIONARIO DE LECTURA DE "AS METAMORFOSES" DE OVIDIO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións acadadas no cuestionario sobre os fragmentos das Metamorfoses de Ovidio. Tamén se lles recorda que deben mirar no seu correo o número de identificación que lles corresponde.

CUALIFICACIÓNS

domingo, 25 de outubro de 2009

LATÍN II: TEXTOS 05 A 09 DE EUTROPIO (REVISIÓN)

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que poden acceder a unha versión revisada e actualizada dos texto 05 a 09 de Eutropio, ben pinchando aquí, ben dende o grupo de Latín II de SLIDESHARE.

domingo, 18 de outubro de 2009

LATÍN II: DATAS TEST DE LECTURA CATULO E ENTREGA MATERIAIS DA LÍRICA LATINA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden consultar no calendario do departamento as datas para a realización do test de lectura dos poemas de Catulo, e para a entrega do resumo e presentación sobre a lírica latina.

LATÍN II: TEST DE LECTURA DE OVIDIO MARTES 20 DE OUTUBRO

Recórdase ós/ás alumnos/as de Latín II que martes 20 de outubro hase realiza-lo test de lectura dos fragmentos das Metamorfoses de Ovidio. Este test consistirá en preguntas sacadas da guía de lectura. Rematado o test seguiráse coa tradución do texto 02 de Eutropio.

mércores, 14 de outubro de 2009

LATÍN I: DATAS EXAMES 1ª AVALIACIÓN

Recórdase ás alumnas de Latín I que as datas dos exames da 1ª avaliación son as seguintes:
 • 1º control: 04 e 05 de novembro.
 • 2º control: 15 e 16 de decembro.

martes, 13 de outubro de 2009

LATÍN II: MATERIAIS PARA A LÍRICA LATINA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa teñen dispoñibles, dende o grupo de Latín II de Slideshare, as ligazóns para acceder ós poemas de Catulo de lectura obrigada e máis á guía de lectura.

mércores, 7 de outubro de 2009

VENRES DÍA 09 REANÚDANSE AS CLASES

Infórmase ós/as alumnos/as de Latín, Grego e Cultura Clásica de que está previsto reanuda-las clases destas asignaturas venres día 09 de outubro.

martes, 6 de outubro de 2009

LATÍN II: DATAS EXAMES 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden consulta-las datas dos exames da 1ª avaliación a través da ligazón axenda, no menú da páxina web do departamento.

N.B.: están pendentes de fixa-las datas dos exames de repaso de morfoloxía.

AVISO URXENTE: MÉRCORES DÍA 07 DE OUTUBRO NON HABERÁ CLASE DE LATÍN, GREGO E CULTURA CLÁSICA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín, Grego e Cultura Clásica de 2º e 1º de Bac. e 4º da ESO que mércores 07 de outubro non haberá clase destas asignaturas. É probable que tampouco haxa clase xoves 08, pero disto hase informar mañá.

Para calquera dúbida contactade comigo a través do correo electrónico.

domingo, 4 de outubro de 2009

LATÍN II: MARTES 06 DE OUTUBRO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que a clase do martes 6 de outubro estará adicada a explica-la épica latina;

 • comentario sobre os materiais de traballo
 • comentario sobre as lecturas obrigadas e a guía de lectura
 • achegamento ó xénero
 • datas e formato de entrega dos traballos

Só en caso de que sobrara tempo seguiriamos a traduci-lo texto 001 de Eutropio.

mércores, 30 de setembro de 2009

LATÍN II: MODIFICACIÓNS CADERNO DE EUTROPIO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que dispoñen dun novo arquivo cos catro primeiros textos de Eutropio para traducir en clase. Estes textos presentan pequenas modificacións (resumo en galego e algunha nova nota e ligazón informativa) respecto á versión que se lles deu fotocopiada na clase. Poden acceder a eles dende a súa conta de SLIDESHARE.

domingo, 27 de setembro de 2009

LATÍN II: GUÍA E MATERIAL DE LECTURA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder á guía e material de lectura dos fragmentos da Metamorfoses de Ovidio.

Prégaselles ademais que activen a súa pertenza o grupo de Latín II, a través das súas contas de SLIDESHARE, para poder acceder ó material.

venres, 4 de setembro de 2009

CAMBIO DE DENOMINACIÓN

A partir de hoxe venres 4 de setembro este blog deixa de se chamar LATÍN CAZALLA, para pasar a se-lo taboleiro de novidades do Departamento de Latín e Grego de IES da Terra Chá, de Castro de Rei, Lugo.

domingo, 30 de agosto de 2009

LATÍN I Y GRIEGO I; PRUEBA DE SEPTIEMBRE

Se recuerda a las alumnas que deben examinarse en la convocatoria de septiembre de Latín I que en el apartado de traducción no habrá retroversión, esto es, traducción de castellano a latín.

Se recuerda a las alumnas que deben examinarse en la convocatoria de septiembre de Griego I que en el apartado de traducción no habrá retroversión, esto es, traducción de castellano a griego. También se les recuerda que las construcciones de participio son una parte básica de La prueba de traducción, especialmente el participio apositivo.

Así mismo se recuerda que sigue vigente lo señalado en el anuncio de 23 de junio acerca de los contenidos de estas pruebas de septiembre (véase este blog en esta fecha).

Se recuerda a las alumnas que para cualquier duda o problema tienen a su disposición el correo electrónico de este departamento.

venres, 14 de agosto de 2009

LATÍN 4º ESO: ENCUESTA DE PRÁCTICA DOCENTE

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que pueden consultar los resultados de la encuesta sobre práctica docente que realizaron al final de curso, para evaluar, en general, los distintos aspectos que conforman la docencia en la asignatura de Latín de 4º de ESO. Como Jefe de Departamento quiero agradecer de nuevo a las alumnas su colaboración, sinceridad y madurez en sus respuestas y valoraciones. Toda esta información es muy útil para que este departamento y, en concreto, su profesor, puedan seguir mejorando la calidad de su docencia.


luns, 27 de xullo de 2009

ACCESO A LA UNIVERSIDAD CURSO 2009-10

Recomiendo encarecidamente a los/as alumnos/as que el próximo año van a cursar 2ª de bachillerato que lean con atención la siguiente presentación, en la que se explica detalladamente las características de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU o, más comúnmente, selectividad) a la hora de elegir las materias de las que examinarse y de hacer las medias.

martes, 21 de xullo de 2009

GRIEGO I: RESULTADOS ENCUESTA DE PRÁCTICA DOCENTE

Seguidamente se ofrecen los resultados obtenidos en la encuesta que al final de curso este departamento llevó a cabo para evaluar los distintos aspectos de la práctica docente en la asignatura de Griego I.

venres, 3 de xullo de 2009

1º BAC.: FECHAS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

Se informa a las alumnas de 1º de bachillerato que las fechas y horario de los exámenes de septiembre son las siguientes:

 • LATÍN I: jueves 3 de septiembre a las 10:15
 • GRIEGO I: jueves 3 de septiembre a las 13:45
 • LUGAR: aula de latín y griego (aula utilizada durante el curso para estas asignaturas).

Si hubiese alguna discrepancia entre estas fechas y horario con las expuestas en la puerta o tablón del IES El Carmen, se ruega encarecidamente a las alumnas que se pongan en contacto conmigo a través del correo electrónico del departamento.

Aprovecho para recordar a las alumnas que para cualquier duda o cuestión disponen del correo electrónico del departamento.

mércores, 24 de xuño de 2009

NOTAS P.A.U. : FELICITACIÓN

El departamento de Latín y Griego quiere felicitar públicamente a la alumna A. D. T. por las calificaciones obtenidas en la Prueba de Acceso a la Universidad. Son especialmente satisfactorias para este departamento las calificaciones obtenidas en Latín y Griego. Así pues, FELICIDADES y ENHORABUENA.

martes, 23 de xuño de 2009

1º BACHILLERATO: MODIFICACIONES CONTENIDOS EXAMEN SEPTIEMBRE

Se informa a las alumnas de 1º de bachillerato de las siguientes modificaciones en los contenidos de las pruebas de septiembre:
 • GRIEGO I: las oraciones para traducir en el examen se tomarán de los ejercicios de las lecciones 7 a 14 (apartado alfa).
 • LATÍN I: las oraciones para traducir en el examen se tomarán de los ejercicios de las lecciones 17 a 31.

xoves, 18 de xuño de 2009

GRIEGO I: NOTAS FINALES

Se informa a los/as alumnos/as de que ya pueden consultar las notas finales de la asignatura desde su página web o desde aquí.

LATÍN 4º ESO: NOTAS FINALES

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya pueden consultar las notas finales de la asignatura desde su página web o desde aquí.

LATÍN I: NOTAS 3ª EVALUACIÓN Y FINALES

Se informa a los/as alumnos/as de que ya están pueden conocer sus calificaciones de la 3ª evaluación y finales (pincha aquí).

Las alumnas que han de recuperar esta asignatura en septiembre recibirán próximamente los informes orientativos para preparar la prueba de septiembre.

mércores, 17 de xuño de 2009

GRIEGO I: NOTAS 2º PARCIAL 3ª EVALUACIÓN

Se informa a los/as alumnos/as de Griego I de que ya disponen de las notas del 2º parcial de la 3ª evaluación (pinchar aquí).

martes, 16 de xuño de 2009

LATÍN 4º ESO: NOTAS 2º PARCIAL 3ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya disponen de las notas del 2º parcial de la 3ª evaluación desde el enlace correspondiente de su página web o desde aquí mismo.

martes, 9 de xuño de 2009

1º BACHILLERATO: MODIFICACIÓN CALENDARIO EXÁMENES FINALES

Se informa a los/as alumnos/as que se modifica el orden de los exámenes finales de Latín y Griego:

 • MARTES 16 DE JUNIO: GRIEGO I
 • MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: LATÍN I

luns, 1 de xuño de 2009

MODIFICACIÓN HORARIOS JUNIO

Se informa a la alumna de Latín y Griego de 2º de Bac. que el horario de las sesiones de repaso se modifica y pasa a quedar de la siguiente manera:

 • Martes: 4ª y 6ª hora.
 • Jueves: 4ª y 5ª hora.

Este horario regirá hasta el viernes 12 de junio de 2009.

xoves, 28 de maio de 2009

2º BACHILLERATO: NOTAS FINALES Y HORARIO DE REPASO

Se informa de que ya están colgadas las notas finales de Latín II y Griego II.
Así mismo se recuerda que el nuevo horario hasta el viernes 12 de junio inclusive será el siguiente:
 • martes; 4ª y 6ª horas
 • viernes; 5ª y 6ª horas.

mércores, 20 de maio de 2009

LATÍN 4º ESO: CUADERNILLO FICHAS LECCIÓN 7

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya disponen en su página web del cuadernillo de fichas de la lección 7ª en formato pdf para poder imprimirlas.

venres, 15 de maio de 2009

GRIEGO I: NOTAS 1º PARCIAL 3ª EVALUACIÓN

Se informa a los/as alumnos/as de Griego I de que ya pueden consultar las notas del 1º parcial de la 3ª evaluación.

mércores, 13 de maio de 2009

LATÍN 4º ESO: MODIFICACIONES TRABAJO FINAL

A propuesta de las alumnas este departamento establece las siguientes modificaciones en los trabajos obligatorios sobre la didáctica de las lenguas clásicas en internet:

 • Las alumnas podrán formas grupos de dos, pero esto será totalmente voluntario. Se tendrá en cuenta muy positivamente el hecho de presentar el trabajo de modo individual.

 • La fecha de entrega del trabajo se retrasa hasta el domingo 17 de mayo a través de correo electrónico. Cualquier correo con el contenido del trabajo recibido con posterioridad a esta fecha no será abierto ni tenido en cuenta.

1º BACHILLERATO: CAMBIO EXAMEN LATÍN

Con motivo de la huelga de alumnos/as que se ha convocado para el miércoles 13 de mayo se informa a los/as alumnos/as de Latín y Griego de 1º de bachillerato de los siguientes cambios:

 • El examen de latín previsto para el miércoles 13 de mayo se celebrará el viernes 15 de mayo.
 • El jueves 14 de mayo se cambia la hora de Griego por Latín, por lo que se ruega a los/as alumnos/as que traigan el material de esta asignatura.

martes, 12 de maio de 2009

LATÍN 4º ESO: NOTAS 1º PARCIAL 3ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO de que ya están disponibles las notas del 1º parcial de la 3ª evaluación.

luns, 11 de maio de 2009

LATÍN 4º ESO: VIERNES 15 ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DEL TRABAJO OBLIGATORIO SOBRE LAS PÁGINAS WEB

Se recuerda a las alumnas de Latín de 4º de ESO que el viernes día 15 de mayo es el último día para entregar el trabajo obligatorio sobre recursos en la red dedicados al aprendizaje del latín y la cultura clásica. Se recuerda a las alumnas que la entrega de este trabajo es obligatoria para poder aprobar la asignatura.

venres, 8 de maio de 2009

1º BACHILLERATO

Se recuerda a los/as alumnos/as que el 1º parcial de Latín I será el miércoles 13 de mayo, y el de Griego I el martes 12 de mayo.

xoves, 30 de abril de 2009

LATÍN II: TEXTO Nº 21 CÉSAR

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya disponen en su página web del texto nº 21 de Julio César.

LATÍN II: TEXTO Nº 21 DE CÉSAR

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya disponen en su página web del texto nº 21 de Julio César.

martes, 28 de abril de 2009

LATÍN I: PRESENTACIÓN SOBRE LA ILÍADA Y LA ODISEA

Se informa a los/as alumnos/as de Latín I de que ya está publicada en internet la presentación sobre la Ilíada y la Odisea.
Esta presentación todavía está pendiente de exponer en clase.


luns, 27 de abril de 2009

LATÍN 4º ESO: CAMBIO FECHA EXAMEN DE JUNIO

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO que debido al calendario final de evaluación es necesario modificar la fecha del examen final de junio, fijado inicialmente para el miércoles 17 de junio, que tendrá que realizarse el lunes 15 de junio.

2º BACHILLERATO: NUEVOS TEXTOS DE LATÍN II Y GRIEGO II

Se informa a las alumnas de que ya están colgados en las respectivas páginas web

sábado, 25 de abril de 2009

TAREA PARA LOS DÍAS 27 A 29 DE ABRIL

Se informa a los/as alumnas que ya pueden consultar la tarea fijada para las horas lectivas de los días 27, 28 y 29 de abril en el siguiente enlace:

http://es.geocities.com/depart_latin/TAREFA_ABRIL.html

mércores, 22 de abril de 2009

PARA TODOS LOS/AS ALUMNOS/AS

Se recuerda a todos/as los/as alumnos/as de Latín y Griego que los días 27, 28 y 29 de abril no habrá clase de Latín ni Griego. En los próximos días se publicará la relación de tareas para realizar durante esos días.

LATÍN II: TEXTOS 17 Y 18 DE CÉSAR

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya tienen a su disposición en su página web los textos 17 y 18 de César.

luns, 20 de abril de 2009

LATÍN 4º ESO: PROGRAMA DE CAPTURAS

Se informa a las alumnas que pueden descargarse un programa gratuito para hacer capturas desde cualquiera de estos dos enlaces:


Se trata de un programa de sencilla instalación y de manejo muy intuitivo. El único problema es que está en inglés.
En caso de que surja cualquier tipo de problema no dudéis en comentármelo, bien en clase, bien a través del correo electrónico.


martes, 14 de abril de 2009

PARA TODOS/AS LOS/AS ALUMNOS/AS: VIAJE A ITÁLICA JUEVES 16 DE ABRIL

Se recuerda a los/as alumnos/as de Latín y Griego de todos los cursos que el próximo jueves día 16 de abril se realizará el viaje de estudios previsto a Itálica. Allí se visitará:
 • el yacimiento arqueológico
 • y el teatro, donde se verá la representación de la tragedia AGAMENÓN de Esquilo.
La hora de reunión será a las 08:25 hs en el instituto. El regreso se hará tras la representación de la tragedia, siendo las 14:30hs la hora aproximada de regreso al instituto.
 


luns, 6 de abril de 2009

LATÍN 4º ESO: GUIÓN TRABAJO LA ROMA IMPERIAL

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO de que ya está disponible el guión del trabajo de la lección 6ª, LA ROMA IMPERIAL.

venres, 3 de abril de 2009

PARA TODOS LOS/AS ALUMNOS/AS DE LATÍN Y GRIEGO: EXCURSIÓN A ITÁLICA 16 DE ABRIL

Se recuerda a todos/as los/as alumnos/as de Latín y Griego que el jueves 16 de abril está prevista la realización de una actividad extraescolar, consistente en la visita al yacimiento arqueológico de la ciudad de Itálica y en asistir posteriormente  a la representación de la tragedia Agamenón de Esquilo.
Se ruega a aquellos/as alumnos/as que no hayan entregado ya la autorización o no hayan hecho el pago de los 4 €, que lo hagan a la mayor brevedad posible.


xoves, 2 de abril de 2009

LATÍN 4º ESO: CALENDARIO EXÁMENES 3ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya tienen publicado en el calendario de su página web las fechas de los exámenes de la 3ª evaluación. Se recuerda que la fecha del examen final, miércoles 17 de junio, podría trasladarse al lunes 15 de junio en el caso de que así lo exigiese el calendario definitivo de las sesiones de evaluaciones.

mércores, 1 de abril de 2009

MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS/AS ALUMNOS/OS DE LATÍN Y GRIEGO

Este departamento recuerda a los/as alumnos/as de las asignaturas de Latín y Griego que la 2ª evaluación no termina hasta el viernes 3 de abril (inclusive). Por lo tanto todas las faltas no justificadas de la semana del 30 de marzo al 3 de abril conllevarán el suspenso automático en la asignatura afectada y, consiguientemente, el cambio de la calificación en el programa SENECA de la Junta de Andalucía. Es por ello que se apremia a las alumnas T. C. N., E. C. P. y L. L. S. a justificar las faltas antes del viernes 3 de abril. Contra esta decisión del departamento se podrán presentar alegación por escrito a través de la secretaría del centro.

LATÍN 4º ESO: PRESENTACIÓN LECCIÓN 5ª

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya está disponible en internet la presentación del apartado de legado de la lección 5ª.

martes, 31 de marzo de 2009

FECHAS EXÁMENES LATÍN Y GRIEGO PARA LA 3ª EVALUACIÓN

Se informa a los/as alumnas de 1º y 2º de bachillerato de Latín y Griego de que ya pueden consultar las fechas de exámenes de la 3ª evaluación en sus respectivos calendarios.

luns, 30 de marzo de 2009

GRIEGO II: ENLACES TEXTOS DE APOLODORO

Se informa a las alumnas de Griego II que ya se ha solucionado el problema registrado con los enlaces de los textos de Apolodoro, que ya se encuentran a su disposición en su página web.

LATÍN 4º ESO: FICHAS DE LA LECCIÓN 6ª

Se informa a las alumna de Latín de 4º de la ESO de que ya están a su disposición, desde su página web o desde este enlace, las fichas de la lección 6ª.

martes, 24 de marzo de 2009

LATÍN II: NOTAS 2ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya pueden consultar las notas finales de la 2ª evaluación. Se les recuerda que estas notas no serán firmes hasta que se celebre la evaluación.

GRIEGO I: NOTAS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

Se informa a los alumnos/as de Griego I que ya pueden consultar las notas del 2º parcial de la 2ª evaluación y de la 2ª evaluación. Se recuerda a los/as alumnos/as que estas notas son provisionales, a la espera de la celebración de la evaluación.

luns, 23 de marzo de 2009

GRIEGO I: MODIFICACIÓN CONTROL DE LECTURA

Se informa a los/as alumnos/as de Griego I que el control de la lectura Los mitos del mundo clásico que se iba a realizar el jueves 26 de marzo, se pospone para el jueves 23 de abril.

sábado, 21 de marzo de 2009

LATÍN 4º ESO: PRESENTACIÓN MATERIAL LUNES 23 DE MARZO

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO de que el lunes 23 de marzo deberán entregar el material del curso (libreta, apuntes, fichas, etc.), para su evaluación.
Se ruega encarecidamente que las alumnas que lean este aviso se pongan en contacto con sus compañeras para informarles de ello.


LATÍN 4º ESO: NOTAS 2º PARCIAL 2ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de la ESO de que ya disponen de las notas del 2º parcial de la 2ª evaluación.

LATÍN I: NOTAS 2º PARCIAL 2ª EVALUACIÓN

Se anuncia a los/as alumnos/as de 1º de bachillerato que ya pueden acceder a las notas del 2º parcial de la 2ª evaluación.

luns, 16 de marzo de 2009

1º BACHILLERATO: MODIFICACIÓN FECHA EXÁMENES

Se informa a los/as alumnos/as de 1º de bachillerato que a propuesta suya en la clase de griego I de 16 de marzo se ha modificado el calendario de exámenes del siguiente modo:
 • viernes 20 de marzo se realizará el examen de LATÍN I
 • martes 24 de marzo se realizará el examen de GRIEGO I
Estos cambios ya se recogen en el calendario oficial que se puede consultar en la página web.

xoves, 12 de marzo de 2009

LATÍN II: TEXTOS Nº 15 Y 16 DE CÉSAR

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya están disponibles en su página web los textos 15 y 16 de César. Se ruega encarecidamente a las alumnas que se los descargue e impriman lo antes posible.

martes, 10 de marzo de 2009

LATÍN II: ANUNCIO DE QUE NO SE VA A TRADUCIR VIRGILIO DURANTE EL CURSO 2008/09

Se anuncia a las alumnas de Latín de II que este departamento ha decidido modificar la aplicación de la programación vigente en los siguientes aspectos:
 • NO SE TRADUCIRÁ LOS TEXTOS DE VIRGILIO PREVISTOS
 • Hasta el final de curso el único autor que se traducirá en clase será César.
Las razones para esta modificación ya se han explicado en clase y se recogerán en el acta del departamento de Latín del mes de marzo.


venres, 6 de marzo de 2009

LATÍN 4º ESO: CUADERNILLO FICHAS LECCIÓN 5ª

Se informa a las alumnas de 4º de ESO de que ya está disponible en su página web el cuadernillo de fichas de la lección 5ª.

xoves, 5 de marzo de 2009

2º BACHILLERATO: FECHAS CONTROLES DE LECTURA

Se recuerda a las alumnas que las fechas para la realización de los controles de lectura son las siguientes:
 • control de la lectura LA LEYENDA DE ENEAS: jueves 2 de abril.
 • control de la lectura LA BIBLIOTECA MITOLÓGICA DE APOLODORO: viernes 17 de abril.
Se recuerda también a las alumnas que el calendario oficial es el que aparece en su pagina web y que, por lo tanto, DEBEN CONSULTARLO.


LATÍN 4º ESO: PRESENTACIÓN SOBRE LA ROMA REPUBLICANA Y GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA LECCIÓN 5ª

 • Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO de que ya está colgada la presentación sobre la Roma Republicana (pincha aquí).
 • También se informa a las alumnas de que ya disponen del guión para la elaboración de la presentación de la lección 5ª (pincha aquí).

martes, 3 de marzo de 2009

LATÍN I: NOTAS DEL CONTROL DE LECTURA

Se informa a los/as alumnos/as de Latín I de que ya pueden acceder a las notas del control de la lectura La leyenda de Eneas.

LATÍN II: TEXTOS DE VIRGILIO (RECTIFICACIÓN)

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya pueden descargarse desde su página web el primer texto de Virgilio para trabajar en clase.

luns, 2 de marzo de 2009

LATIN II: TEXTOS DE VIRGILIO

Se informa a las alumnas de Latín II de que ya tienen dispuestos en su página web los accesos a los textos I, II y III de Virgilio. Por ahora sólo se puede acceder a ellos en formato pdf.

4º ESO: NOTAS CONTROL DE LECTURA

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO que ya están disponibles en la red las calificaciones del control de lectura La leyenda de Eneas.

domingo, 22 de febreiro de 2009

Rv: PARA TODOS_AS LOS_AS ALUMNOS_AS DE LATÍN Y GRIEGO


Se informa a los/as alumnos/as de que ya disponen en red del guión actualizado con el trabajo que tienen que realizar durante las horas lectivas de los días 23, 24 y 25 de febrero de 2009.

Para acceder al guión en red PINCHA AQUÍ.


Se recuerda a los/as alumnos/as que ya se les repartió en clase una fotocopia. Sin embargo, en la versión publicada se recogen las modificaciones realizadas el viernes 20 de febrero.


PARA TODOS_AS LOS_AS ALUMNOS_AS DE LATÍN Y GRIEGO

Se informa a los/as alumnos/as de que ya disponen en red del guión actualizado con el trabajo que tienen que realizar durante las horas lectivas de los días 23, 24 y 25 de febrero de 2009.

Para acceder al guión en red PINCHA AQUÍ.


Se recuerda a los/as alumnos/as que ya se les repartió en clase una fotocopia. Sin embargo, en la versión publicada se recogen las modificaciones realizadas el viernes 20 de febrero.

xoves, 19 de febreiro de 2009

LATÍN I: GUIÓN DEL TRABAJO "LA RELIGIÓN GRECORROMANA"

Se informa a los/as alumnos/as de 1º de bachillerato de que ya está disponible el guión para la elaboración del trabajo La religión grecorromana.

martes, 17 de febreiro de 2009

NOTAS 1º PARCIAL 2ª EVALUACIÓN

Se informa a los/as alumnos/as de Latín y Griego de 1º y 2º de bachillerato de que las notas del 1º parcial de la 2ª evaluación ya se encuentran disponibles desde los enlaces de sus respectivas páginas web.

domingo, 15 de febreiro de 2009

LATÍN 4º ESO: NOTAS 1º PARCIAL 2ª EVALUACIÓN

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO de que ya están colgadas las notas del 1º parcial de la 2ª evaluación. Se accede desde su página web.

mércores, 11 de febreiro de 2009

GRIEGO II: MATERIAL PARA ESTUDIAR LA ORATORIA GRIEGA

Se informa a las alumnas de 2º de Bachillerato que ya disponen del material para estudiar el tema de LA ORATORIA GRIEGA. Pueden acceder al mismo bien a través del enlace a tal efecto en la página del departamento, bien descargándoselo directamente desde el siguiente enlace:

http://es.geocities.com/depart_latin/ORATORIA_GREGA.pdf

mércores, 4 de febreiro de 2009

LATÍN 4º ESO: MATERIAL UNIDAD DIDÁCTICA 4ª

Se informa a las alumnas de Latín de 4º de ESO que ya tienen a su disposición el material complementario de la unidad didáctica nº. 4. Las alumnas pueden descargarse este material en un archivo pdf desde el enlace habilitado a tal efecto en su página web, o bien pinchando directamente en el siguiente enlace:
http://es.geocities.com/depart_latin/MATERIAL_U_D_4.pdf

venres, 30 de xaneiro de 2009

GRIEGO I: CAMBIO FECHAS EXAMEN EVALUACIÓN

Se recuerda a los/as alumnos/as que el examen de Griego I previsto para el día 25 de marzo de 2009 ha sido trasladado al viernes 20 de marzo.

mércores, 28 de xaneiro de 2009

PARA TODOS/AS: EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Como ya deberíais saber, los estudios universitarios en toda Europa está sufriendo un cambio en su estructura muy importante. Para que podais saber un poco más os remito a los siguienrtes enlaces:

1. http://www.quimica.urv.es/quimio/general/nuevos_estudios.pdf
    Se trata de un breve artículo en formato pdf que explica muy bien la nueva estructura del sistema universitario común europeo. Es especialmente claro el gráfico que incluye.

2. http://www.eees.es/es/eees-estructura-antigua-estructura-nueva-eees
    Aquí podéis ver una clara comparación entre el sistema de estudios actualmente vigentes y el nuevo. Es especialmente importante el punto 6º, dedicado a explicar que el Suplemento Europeo al Título.

   Se recomienda encarecidamente a los/as alumnos/as que consulten estos enlaces, a poder ser con sus padres y madres o tutores/as, debido a la importancia de cara a la elección de los futuros estudios universitarios.


luns, 26 de xaneiro de 2009

GRIEGO II: TEXTOS DE APOLODORO

Se informa a las alumnas de 2º de bachillerato de que ya están colgados en la página web del departamento los primeros cinco textos de Apolodoro.
Se recuerda a las alumnas que se comenzará a traducir este autor cuando se terminen los textos pendientes de Lucas.


mércores, 21 de xaneiro de 2009

LATÍN 4º ESO: ENLACE PARA ACCEDER AL FORO DEL DEPARTAMENTO

Se informa a las alumnas de latín de 4º de ESO de que ya está disponible el enlace para acceder a la página del foro del departamento de Latín en la página web. También se incluye en la sección de enlaces de este blog.
Se recuerda a las alumnas que tienen obligación de registrarse en él, pues es el medio que se utilizará para resolver las dudas que se planteen a la hora de realizar el trabajo de fin de curso.


venres, 16 de xaneiro de 2009

LATÍN 4º ESO: GUIÓN PARA EL TRABAJO DE FIN DE CURSO

      Se informa a las alumnas del grupo de Latín de 4º de la ESO, que ya está disponible en su página web el guión para la elaboración del trabajo obligatorio de fin de curso.

      Si quieres acceder directamente picha aquí.

mércores, 14 de xaneiro de 2009

GRIEGO II: CAMBIO DE AUTOR PARA TRADUCIR

Se informa a las alumnas de Griego II de 2º de Bachillerato de que una vez terminado el texto nº 9 de Lucas, pasaremos a traducir, hasta final de curso, textos de "La Biblioteca Mitológica" de Apolodoro.

martes, 13 de xaneiro de 2009

2º BACHILLERATO: CALENDARIO 2ª EVALAUCIÓN

Se informa a las alumnas de 2º de bachillerato que las fechas de exámenes de las 2ª evaluación ya se han publicado en su calendario de la página web. Se ruega lo consulten.

MUY IMPORTANTE: MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO DE EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN

Los exámenes de los grupos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato se han adelantado una semana respecto al calendario previsto, debido a la modificación del calendario de evaluaciones previsto. Se ruega encarecidamente a los/as alumnos/as que consulten el calendario oficial de sus asignaturas en su página web.

luns, 12 de xaneiro de 2009

CALENDARIO DE EXÁMENES 2ª EVALUACIÓN LATÍN 4 ESO, LATÍN I BAC. Y GRIEGO I BAC.

Ya está recogido en el calendario de clase las fechas de los exámenes de la 2ª evaluación de los grupos de 4 de ESO y 1º de BAC.

domingo, 4 de xaneiro de 2009

Rv: NUEVO CALENDARIO Y AGENDA

Las alumnas de 2º de Bachillerato de Latín y Griego ya disponéis de un nuevo formato de calendario-agenda de curso, al que podéis acceder desde la página web de Latín o Griego, pinchando en el enlace "Calendario de exámenes y agenda" del menú de contenidos de la página, o en el enlace que os lo anuncia al principio de la página.
Este calendario agenda es común para todos los grupos, por lo que en él aparecen todos los eventos (exámenes, entrega de trabajos, etc.) de todos los cursos. Prestad especial atención cuando los consultéis.

venres, 2 de xaneiro de 2009

Rv: NUEVO CALENDARIO Y AGENDA


Las alumnas de 4º de ESO de Latín ya disponéis de un nuevo formato de calendario-agenda de curso, al que podéis acceder desde la página web de Latín de 4º de ESO, pinchando en el enlace "Calendario de exámenes y agenda" del menú de contenidos de la página, o en el enlace que os lo anuncia al principio de la página.
Este calendario agenda es común para todos los grupos, por lo que en él aparecen todos los eventos (exámenes, entrega de trabajos, etc.) de todos los cursos. Prestad especial atención cuando los consultéis.NUEVO CALENDARIO Y AGENDA

Los/as alumnos/as de 1º de Bachillerato de Latín y Griego ya disponéis de un nuevo formato de calendario-agenda de curso, al que podéis acceder tanto desde la página web de Latín I como de Griego I, pinchando en el enlace "Calendario de exámenes y agenda" del menu de contenidos de la página, o en el enlace que os lo anuncia al principio de cada página.
Este calendario agenda es común para todos los grupos, por lo que en él aparecen todos los eventos (exámenes, entrega de trabajos, etc.) de todos los grupos. Prestad especial atención cuando los consultéis.